Εμπιστευθείτε μας

Εξειδικευμένες Λύσεις

Στην Actnet Tax Solutions S.A. πιστεύουμε ότι κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και έχει τις ξεχωριστές, ιδιαίτερες ανάγκες της σε επίπεδο οικονομικών, λογιστικών και φορολογικών θεμάτων.

O εκάστοτε πελάτης μπορεί να επιλέγει κάθε φορά την υπηρεσία που χρειάζεται

Στην ActnetTaxSolutions S.A. δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες που μας εμπιστεύονται να επιλέξουν ποια ή ποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε εξυπηρετούν τις ανάγκες τους σε κάθε χρονική στιγμή. Ειδικότερα, οι πελάτες μας δύνανται να επιλέξουν τον τρόπο συνεργασίας με την εταιρεία μας καθώς και να τον τροποποιήσουν όταν οι ανάγκες τους έχουν μεταβληθεί.


Για παράδειγμα ,η ActnetTaxSolutions S.A. έχει μεγάλη εμπειρία στην πλήρη οργάνωση και λειτουργία λογιστηρίων ξενοδοχειακών εταιρειών, τα οποία, όσο οι εταιρείες αναπτύσσονται, μπορούν πλέον να λειτουργούν in-house με την υποστήριξή μας σε επίπεδο επίβλεψης.

Παράλληλα, η εταιρεία μας έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων για αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, έχοντας ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης σε κάθε τους βήμα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες τους.

Μερικά παραδείγματα Εξειδικευμένων Λύσεων που παρέχει η εταιρεία μας:

ή αναδιοργάνωση λογιστηρίων εταιρειών (μηχανογραφικά θέματα, στελέχωση, λογιστικές διαδικασίες)

κατά τη μετάβαση σε νέα λογιστικά Software

για έκτακτες ανάγκες των επιχειρήσεων

για την εύρεση και επιλογή στελεχών λογιστηρίων εταιρειών

άρθρου 8 ΚΦΔ φυσικών και νομικών αλλοδαπών προσώπων

για ελληνικές θυγατρικές – υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών

για αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα