Προσωπικά Δεδομένα

Από την ίδρυση της εταιρείας και πολύ πριν ακόμη εισαχθεί ο όρος GDPR σε εταιρείες στην ΕΕ, οι δραστηριότητες της Actnet Tax Solutions S.A. ήταν σε πλήρη συμμόρφωση με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των πελατών και των εργαζομένων τους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η Προστασία Δεδομένων, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί εξαιρετικά ασφαλές υλικό και ενημερωμένα συστήματα λογισμικού, καθώς και συχνές εκπαιδεύσεις ασφαλείας για τους υπαλλήλους μας.

Από τις 25 Μαΐου 2018, η Actnet Tax Solutions S.A. λειτουργεί σε συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (γνωστός και ως GDPR) εισάγοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου, Τεχνικά Μέτρα, Ανάλυση Κενών, Πολιτική Ιστότοπου και Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ζητήματα σχετικά με την Προστασία Δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση email: privacy@actnet.gr