Εμπιστευθείτε μας

Φορολογικές Υπηρεσίες

Η Actnet Tax Solutions S.A. κατέχει εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία σε όλο το φάσμα των φορολογικών υπηρεσιών.

Πλήρης κάλυψη των φορολογικών σας υποθέσεων και δραστηριοτήτων

Στην Actnet Tax Solutions S.A. πιστεύουμε ότι βασική ανάγκη και προϋπόθεση αποτελεί η άμεση και έγκυρη πληροφόρηση των πελατών μας για τα φορολογικά δεδομένα και τις μεταβολές που συντελούνται συνεχώς στις φορολογικές διατάξεις.

 

Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μας αποκτούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τα απαραίτητα εφόδια για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της στρατηγικής τους, την επίτευξη των στόχων τους και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. 

Ειδικότερα, οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας είναι:

Τήρηση όλων των περιοδικών και ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων

Φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων

Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους

Ενημέρωση - Συμμόρφωση σε νέες φορολογικές διατάξεις

Εξειδικευμένα θέματα φορολογίας νομικών και φυσικών προσώπων (π.χ. θέματα δωρεών-γονικών παροχών, μεταβίβαση επιχειρήσεων, transfer pricing κ.α.)

Εξειδικευμένα φορολογικά θέματα κατοίκων εξωτερικού

Ειδικά θέματα αλλοδαπών εταιρειών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα

Θέματα Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Συνεργασία με νομικούς για την προετοιμασία και κατάθεση Ενδικοφανών Προσφυγών

Φορολογικά θέματα σχετικά με ακίνητα, όπως κατασκευή και εκμετάλλευση - αναστολή ΦΠΑ, επιστροφές ΦΠΑ, μεταβιβάσεις, πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων, ειδικός φόρος ακινήτων