Εμπιστευθείτε μας

Λογιστικές Υπηρεσίες

H Actnet Tax Solutions S.A. από την ίδρυσή της έως σήμερα, υποστηρίζει λογιστικά ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων με γνώμονα τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη της.

Δίπλα σε κάθε επιχείρηση με σχεδιασμό και οργάνωση

Ο στόχος της Actnet Tax Solutions S.A. είναι το λογιστήριο κάθε εταιρείας να λειτουργεί οργανωμένα με καθορισμένες διαδικασίες και να εφαρμόζει στο μέγιστο τις μηχανογραφικές δυνατότητες των λογιστικών προγραμμάτων.

 

Με αυτόν τρόπο δύναται να παρέχει ανά πάσα στιγμή τις οικονομικές πληροφορίες που έχει ανάγκη κάθε επιχείρηση για να διαμορφώσει τη βέλτιστη οικονομική της στρατηγική.

Ειδικότερα, οι λογιστικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας είναι

διπλογραφικών και απλογραφικών βιβλίων κάθε είδους επιχείρησης

in-house λογιστηρίων επιχειρήσεων

λογιστηρίων νέων ή υφιστάμενων εταιρειών

με τις διατάξεις των MyData

αναφορικά με τη μηχανογραφική οργάνωση λογιστηρίων εταιρειών

βάσει των διατάξεων Ε.Λ.Π. ή Δ.Λ.Π.

 και κοστολόγηση