Εμπιστευθείτε μας

Μισθοδοσία

Τα ευέλικτα μισθολογικά προγράμματα της Actnet Tax Solutions S.A., καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό της, προσφέρουν άμεση και αξιόπιστη διαχείριση και διεκπεραίωση των αναγκών της μισθοδοσίας κάθε είδους επιχείρησης.

«Ποτέ πριν το outsourcing δεν ήταν πληρέστερο από το FULL TIME»

Η Actnet Tax Solutions S.A. διατηρεί από το 2014 ξεχωριστό τμήμα μισθοδοσίας κατανοώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των εταιρειών στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης εξειδικευμένων στελεχών μισθοδοσίας.

Υιοθετώντας ως μόττο την παραπάνω φράση, η Actnet Tax Solutions S.A. παρέχει outsourcing υπηρεσίες μισθοδοσίας σε λογιστικά τμήματα επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ενώ οι υπηρεσίες που παρέχει έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την πλήρη κάλυψη της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας και διευκολύνουν τις ανάγκες των συνεργατών λογιστών και λογιστικών τμημάτων των εταιρειών.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που παρέχει η εταιρεία μας είναι:

υποβολών στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Ωραρίου Απασχόλησης

Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης

φορολογικών θεμάτων σχετικών με τη μισθοδοσία (υποβολές, παροχές σε είδος κ.α.)

με κάθε αλλαγή στην ασφαλιστική νομοθεσία

σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

μισθοδοσίας και κατανομές σε κέντρα κόστους