Απρίλιος 2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5036/2023 "Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας."...