Νόμος 5036/2023 – Οι σημαντικότερες φορολογικές διατάξεις του νέου Νόμου

Νόμος 5036/2023 – Οι σημαντικότερες φορολογικές διατάξεις του νέου Νόμου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5036/2023 “Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.”

 

Δείτε παρακάτω τις σημαντικότερες φορολογικές διατάξεις που εισάγει ο νέος Νόμος:

 

Άρθρα 3-12 Νέα ρύθμιση για φορολογικές οφειλές (έως 72 δόσεις) και επανένταξη στις ρυθμίσεις των άρθρων 98 έως 109 ν. 4611/2019 και του άρθρου 289 ν. 4738/2020 για φορολογικές οφειλές.

Άρθρο 14 Ρύθμιση ποσοστού παρακράτησης κατά τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου

Άρθρο 15 Απαλλαγή από αλληλέγγυα ευθύνη των τελευταίων κύριων, ψιλών κύριων και επικαρπωτών, για την καταβολή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)  που οφείλεται από τον αρχικό υπόχρεο, σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από επαχθή αιτία.

Άρθρο 16 Επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

Άρθρο 25 Αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) κατά την μεταβίβαση ακινήτων.

Άρθρο 26 Κατάργηση του υποχρεωτικού ελέγχου σε τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ όταν προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ και δυνατότητα τροποποίησης δηλώσεων Ε9 ως 30.06.2023.

Άρθρο 27 Παράταση ισχύος του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.

Άρθρο 29 Παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2023 μέχρι τις 30.09.2023.

Άρθρο 30 Επέκταση κινήτρων για την επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης (άρθρου 71ΣΤ ΚΦΕ) με τη χρήση των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, για το έτος 2023.

Άρθρο 33 Δυνατότητα καταβολής τελών κυκλοφορίας με το μήνα από 03.04.2023

Άρθρο 35 Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όταν το ποσό του προκύπτοντα φόρου είναι κάτω από εκατό (100) ευρώ.

Άρθρο 36 Μη επιβολή διοικητικού προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους.

Άρθρο 37 Ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών (Δελτία Αποστολής).

Άρθρα 41-42  Καθορισμός προστίμων για την παραβίαση της υποχρεωτικής διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών με την ΑΑΔΕ (από 1.000 έως 50.000 ευρώ ) και σχετικές ημερομηνίες για την υποχρέωση διασύνδεσης.

Άρθρα 46-50 Ρυθμίσεις στη φορολογία πλοίων και τη φορολογία μερισμάτων ναυλομεσιτικών και συναφών επιχειρήσεων.

Άρθρο 93 Καθορισμός δόσεων για τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022 και έκπτωσης 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Δείτε το ΦΕΚ του Νόμου πατώντας εδώ